Karminspinner
Tyria jacobaeae

Karminspinner - Tyria jacobaeae
Larvene lever som plantespiser på landøyda og andre arter i svineblomslekten (Senecio)

Foto ©  Guren Efferus