Skogringvinge
Pararge aegeria

Skogringvinge - Pararge aegeria
Larvene lever som plantespiser på Larven lever på sølvbunke, lundgrønnaks, hundegras, hengeaks, lundhengeaks og andre gressarter