Lang gressrovflue
Leptogaster cylindrica

I Norge forekommer lang gressrovflue i store deler av Sørøst-Norge og er registrert langs kysten til Rogaland.

Lang gressrovflue jakter byttedyr i en rekke forskjellige gressdominerte habitater. Arten er varmekjær og trives best i solvarme og soleksponerte habitater. Byttedyr består hovedsaklig av mindre fluearter (Diptera), men også bladlus (Aphidoidea), dvergsikader (Cicadellidae) og edderkopper (Araneae) står på menyen.

Foto ©  Guren Efferus