Liten bloddråpesvermer
Zygaena viciae

Liten bloddråpesvermer - Zygaena viciae
Larvene lever som plantespiser på gulflatbelg, tiriltunge, kløver (Trifolium) og vikke (Vicia)

Foto ©  Guren Efferus