Dobbeltbåndet blomsterflue
Episyrphus balteatus

Fluen suger nektar og pollen og kan opptre svært tallrikt. Hunnen legger ofte egg nær bladluskolonier. Larven er et rovdyr og spidder og suger opptil 100 bladlus i døgnet.

Foto ©  Guren Efferus