Vanlig jordløper
Carabus nemoralis

Lever som opportunistiske predator på mindre dyr, blant annet insekter og snegler. De ser ut til å spise mange snegler og kan kanskje være en viktig naturlig fiende for skadearten brunskogsnegl

Løpebiller er kanskje de viktigste artene man legger til rette for skal trives og oppformere seg i hagen. Billene har behov for rikelig med skjul der eggene og de unge larvene er beskyttet mot andre rovdyr, og der de kan gjemme seg når de ikke er aktive. Gode skjulesteder kan blant annet være et stykke urørt mark i eller rundt pryd- og nyttehagen. Dette kan for eksempel være et bed med flerårig og tett vegetasjon med stauder og jorddekkeplanter, en bit naturtomt eller ei blomstereng. I grønnsakhagen og under bærbusker og frukttrær kan du legge et jorddekke av kompost, kvist, halm, grasklipp og annet organisk materiale. Hvis du reduser jordbearbeidingen til et minimum, vil dette øke overlevelsen av egg og larver. Kombinerer du urørt jord med jorddekke, får du et godt helårsmiljø for løpebillene med tilgang til mat i form av detrivorer når plantespiserene ikke er tilstede.

Foto ©  Guren Efferus