Seksflekket bloddråpesvermer
Zygaena filipendulae

Larvene av seksflekket bloddråpesvermer utvikler seg på tiriltunge, sjeldnere på andre planter.

Foto ©  Guren Efferus