Liten snabelsvermer
Deilephila porcellus

Liten snabelsvermer - Deilephila porcellus
Larvene lever som plantespiser på maure, mjølke (Epilobium) og geitrams.

Foto ©  Guren Efferus