Løkflue
Delia antiqua

Løkdyrking går stort sett problemfritt i en skoghagesetting, men en sjelden gang kan løkflua dukke opp på noen løkarter

Angrep nede ved roten er typisk for løkfluelarve. De ytre løklagene råtner

Ved kraftige angrep ødelegges løken helt

Løkfluelarve

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor