Rød rovtege
Atractotomus mali

Rød rovtege lever hovedsakelig av midd og små insekt, men kan og ta til seg næring fra vertplanten.

Nymfe

Voksen tege på 3-4 mm

Skader på årsskudd forårsaket av rød rovtege

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor