Rognespinnmøll
Yponomeuta padella

Slåpetorn kan være helt innhyllet i rognebærspinnmøllets spinn

Larvene lever tett sammen i fellesskap/font>

Ulike arter møll ligner hverandre, så den er vanskelig å artsbestemme

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor