Rødbrun bladspinner
Phyllodesma ilicifolia

Larven lever hovedsakelig på blåbær