Konvallroteter
Korscheltellus lupulinus

Larvene lever på røttene av mange ulike urter, også kulturplanter som potet og gulrot. I Norden synes den særlig å være knyttet til liljekonvall