Gul frostmåler
Agriopis aurantiaria

Den er utbredt i lavlandet over hele det sørlige Norge. Men den er mest vanlig ved kysten og finnes nord til Troms. Den kan være vanlig og kan opptre i masser. Er etter liten frostmåler, stor frostmåler og bjørkefrostmåler, den måleren som gjør størst skade på frukt- og bladavlinger. Foretrekker imidlertid eik.

Foto ©  Guren Efferus