Ripsskuddmøll
Lampronia capitella

Fullvoksen larve av ripsskuddmøll i mai

Her ses kraftige skader på ribsbusk etter flere års angrep og nesten alle nye knopper er borte

Knopp i solbærbusk som er uthulet av ripsskuddmøll larve

Sene symptomer på angrep

Voksen møll

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor