Lysende galleblomsterflue
Pipiza noctiluca

Er utbredt over det meste av Norge. Larvene lever av bladlus