Rødflekkglassvinge
Synanthedon culiciformis

Larven lever i mange til dels ikke-beslektede løvtrær, men hovedvertstreet er bjørk (Betula) og i noen grad or (Alnus). Larven er toårig. Det første året lager den ganger mellom barken og veden. Det andre året går den inn i selve veden.