Brun bjørnespinner
Arctia caja

Brun bjørnespinner - Arctia caja
Larvene lever som plantespiser på ulike trær, busker og urter

Foto ©  Guren Efferus