Adippeperlemorvinge
Argynnis adippe

Adippeperlemorvinge - Argynnis adippe, han
Larvene lever som plantespiser på ulike arter av fioler (Viola spp.)

Foto ©  Guren Efferus