Vanlig markblomsterflue
Eupeodes corollae

Den er blant de vanligste blomsterflueartene i Norge om sommeren. Den finnes over hele landet. Larvene lever av bladlus