Løvtredreper
Cossus cossus

Larven lever i eldre løvtrær, ofte bjørk, der den bruker 2-4 år på sin utvikling. Den foretrekker syke eller svekkede men likevel levende trær. Ofte fører angrep over flere år til at vertstreet dør.