Blå orebladbille
Agelastica alni

Blå orebladbiller kan opptre svært tallrikt, gråor er spesielt utsatt

Nyutklekkede larver på oversiden av oreblad

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor