Grønn løvsnutebille
Phyllobius argentatus

Grønn løvsnutebille kan enkelte år snaugnage løvverket om våren, mens andre år kan skaden være forholdsvis liten.

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor