Vortemelksvermer
Hyles euphorbiae

Vortemelksvermer - Hyles euphorbiae
Larvene lever som plantespiser på vortemelk (Euphorbia), sjeldnere funnet på syre (Rumex), tungras, mjølke (Epilobium) og eik (Quercus)

Foto ©  Guren Efferus