Bilder fra en skoghage

Vindbrytende og nitrogenfikserende sibirertebusk med et jorddekke av brennesle

Jorddekke av halm i felt med elefanthvitløk. Godt vinterhabitat for mange rovinsekter. Både jorddekke av flis, halm og andre organiske materialer har mange funksjoner. De er ment å hemme ugress, bygge opp humusnivåene, frigi næring til planter, fungere som habitater for rovinsekter og mye mye mer.

Bambus med organisk jorddekke av flis. Flis kan immobilisere nitrogen, men det finnes mange teknikker for å unngå akkurat det. I tillegg kan man blant annet dyrke brunråtesopper i flis som bygger opp lignin nivåene i jorda. Bygging av organiske jorddekke med ulike substrater og sopp er en sentral del i skoghage grunnkurs. Ta kontakt med veksthus@efferus.no om du ønsker info om kursdatoer

Morkler i flisdekke

Jordekkende planter plantet i organisk jordekke, eller "planlagt ugress"

Klumpformende stauder kombinert med løpende stauder er en nøkkel til å få det planlagte ugresset til å vare

Humle klatrer opp i italiensk or

Shiitake på tømmer av eik

Grønnkattebusk opp styvet sølvlind

Foto ©  Guren Efferus og Joanna Brown