Stikkelsbærbladveps
Nematus ribesii

Kraftige angrep av stikkelsbærveps larver kan sette buskene bladløse tilbake

Voksen veps

Eggene legges på bladnervene på undersiden

Nyklekkede larver i hvert sitt vindu

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor