Apollosommerfugl
Parnassius apollo

Apollosommerfugl - Parnassius apollo
Larvene lever som plantespiser på ulike arter i bergknappfamilien. I fjellet går den primært på rosenrot mens lavlandsformen foretrekker smørbukk og hvitbergknapp