Idasblåvinge
Plebejus idas

Idasblåvinge - Plebejus idas
Larvene lever som plantespiser på røsslyng, blokkebær (Vaccinium uliginosum) og krekling

Foto ©  Guren Efferus