Soppshop

.
6 mm borr til plugg
Voks til forsegling av plugg
Almeknippesopp mycel til jorddekke
Alm, bøk og eik
Bjørkeøsterssopp mycel på plugg
Gran og furu
Blågrå østerssopp mycel på plugg
Ask, or, bøk, lønn og eik
Blågrå østerssopp mycel til jorddekke
Ask, or, bøk, lønn og eik
Hassel innpodet med 'Burgund-trøffel'
Koralkjuke mycel på plugg
Eik
Lakkkjuke mycel på plugg
Alm, lønn og eik
Piggsvinsopp mycel på plugg
Alm, lønn og eik
Pluggsett - Gummihammer, borr, voks og pensel til voks
Shiitake 'var Cascade' mycel på plugg
Eik, ask, bøk, or, pil og bjørk
Shiitake 'var Efferus' mycel på plugg
Eik, ask, bøk, or, pil og bjørk
Sommereik innpodet med 'Burgund-trøffel'
Stor parasollsopp mycel til jorddekke
Bartrær og eik
'Dyrking av storhassel i Norge'

Utdrag fra boka

Fremgangsmåte for å dyrke sopp på tømmer (med plugg) og sopp i jorddekke (ev på kaffegrut eller andre materialer) finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'