Grå knoppvikler
Hedya nubiferana

Slike innpolstrede blader på blant annet eple tidlig på våren, er typisk for larven av grå knoppvikler

Tidlig symptom på viklerangrep på eple

Åpner man dekkbladene kan man ofte finne larven

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor