Grønn sandjeger
Cicindela campestris

Grønn sandjeger er vanlig i det meste av Norge, bortsett fra lengst nord. Både de voksne og larvene lever som rovdyr. Larvene lever nedgravd i sanden slik at bare hodet stikker opp. Der venter de på at et byttedyr skal spasere rett i gapet på dem.

Løpebiller er kanskje de viktigste artene man legger til rette for skal trives og oppformere seg i hagen. Billene har behov for rikelig med skjul der eggene og de unge larvene er beskyttet mot andre rovdyr, og der de kan gjemme seg når de ikke er aktive. Gode skjulesteder kan blant annet være et stykke urørt mark i eller rundt pryd- og nyttehagen. Dette kan for eksempel være et bed med flerårig og tett vegetasjon med stauder og jorddekkeplanter, en bit naturtomt eller ei blomstereng. I grønnsakhagen og under bærbusker og frukttrær kan du legge et jorddekke av kompost, kvist, halm, grasklipp og annet organisk materiale. Hvis du reduser jordbearbeidingen til et minimum, vil dette øke overlevelsen av egg og larver. Kombinerer du urørt jord med jorddekke, får du et godt helårsmiljø for løpebillene med tilgang til mat i form av detrivorer når plantespiserene ikke er tilstede.