Timianblåvinge
Phengaris arion

Den unge larven lever på timian (Thymus) og bergmynte. Etter 2-3 uker ”adopteres” larven av maurarten Myrmica sabuleti og ernærer seg av maurlarver inne i maurkolonien. Larven overvintrer som halvvoksen og forpupper seg inne i maurkolonien den påfølgende våren. Etter klekkingen kryper den voksne sommerfuglen ut av maurkolonien før den folder ut vingene.