Vindbrytere

Vind-le er fordelaktig i nesten all bruk av produktiv skog og jordbruk - både for produktiviteten og mikroklimaet. Vindbrytende hekker kan være steder for høy produktivitet som også forbedrer jordkvaliteten for andre planter: Vindhastigheten reduseres og forårsaker mindre skade på blomster, frukter og bladplanter. Man får en økt dagtemperatur på minst 2 grader sammenliknet med en åpen plass. Overflatetemperaturen på blader er mye høyere slik at fotosyntesen blir langt mer effektiv. Jordtemperaturen øker med opptil 3 grader. Fordampningen av vann fra jorda reduseres.

I en skoghage gir det mening å benytte hekker som har flere funksjoner. Det er mange Vindbrytende trær som er velegnede som nitrogenbindere og mineraloppsamlere. Videre er det mange blomstrende trær og busker som tiltrekker seg ville bier som egner seg godt i hekk. Mange frukt- og bærtrær egner seg som hekk med god produktivitet på innsiden av hekken. Vindbrytere er også en god kilde til å beskytte dyr og fugler. Vindbrytere kan også settes opp på en måte slik at de lager frostlommer og beskytter avlingen mot frost, og da særlig senfrost.

Bærmispel (DK) - Amelanchier canadensis
Canadasøtmispel - Amelanchier lamarckii
Canadisk bøffelbær - Shepherdia canadensis
Grønnor - Alnus viridis
Gulltorn - Ulex europaeus
Heggmispel - Amelanchier alnifolia
Hjortesumak - Rhus typhina
Italiensk or - Alnus cordata
Japansk sølvbusk - Elaeagnus umbellata
Kirsebærplomme - Prunus cerasifera
Lind - Tilia cordata
Rynkerose - Rosa rugosa
Rødor - Alnus rubra
Sibirsk dvergfuru - Pinus pumila
Sitka or - Alnus sinuata
Slåpetorn - Prunus spinosa
Storlind - Tilia platyphyllos
Svartor - Alnus glutinosa
Sølvbøffelbær - Shepherdia argentea
Tindved - Hippophae rhamnoides