Ringperlemorvinge
Boloria eunomia

Ringperlemorvinge - Boloria eunomia
Larvene lever som plantespiser på tranebær og myrfiol

Foto ©  Guren Efferus