Aglajaperlemorvinge
Argynnis aglaja

Aglajaperlemorvinge - Argynnis aglaja
Larvene lever som plantespiser på ulike arter av fioler (Viola spp.)

Foto ©  Guren Efferus