Marihøner
Coccinellidae

Marihøne puppe

Marihøne puppe

Klekking av larve

Marihønelarve

Både marihøner og særlig marihønelarver (under) spiser mye bladlus

Toprikket marihøne (Adalia bipunctata)

Toprikket marihøne larve (Adalia bipunctata)

Overvintrende toprikket marihøne (Adalia bipunctata)

Femprikket marihøne (Coccinella quinquepunctata)

Femprikket marihøne larve (Coccinella quinquepunctata)

Sjuprikket marihøne (Coccinella septempunctata)

Sjuprikket marihøne larve (Coccinella septempunctata)

Tiprikket marihøne (Adalia decempunctata)

Tiprikket marihøne (Adalia decempunctata)

Tiprikket marihøne (Adalia decempunctata)

Tiprikket marihøne larve (Adalia decempunctata)

Elleveprikket marihøne (Coccinella undecimpunctata)

Elleveprikket marihøne larve (Coccinella undecimpunctata)

Trettenprikket marihøne (Hippodamia tredecimpunctata)

Trettenprikket marihøne larve (Hippodamia tredecimpunctata)

Fjortenprikket marihøne (Calvia quatuordecimguttata)

Fjortenprikket marihøne larve (Calvia quatuordecimguttata)

Svart fjortenprikket marihøne (Coccinula quatuordecimpustulata)

Sekstenprikket marihøne (Halyzia sedecimguttata)

Sekstenprikket marihøne larve (Halyzia sedecimguttata)

Attenprikket marihøne (Myrrha octodecimguttata)

Attenprikket marihøne larve (Myrrha octodecimguttata)

Nittenprikket marihøne (Anisosticta novemdecimpunctata)

Nittenprikket marihøne finnes i tilknytning til våtmark med plantene dunkjevle og takrør

Nittenprikket marihøne puppe (Anisosticta novemdecimpunctata)

Tjuetoprikket marihøne (Psyllobora vigintiduopunctata)

Tjuetoprikket marihøne (Psyllobora vigintiduopunctata)

Larve av tjuetoprikket marihøne (Psyllobora vigintiduopunctata)

Tjuefireprikket marihøne (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)

Tjuefireprikket marihøne larve (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)

Adonis marihøne (Hippodamia variegata)

Adonis marihøne larve (Hippodamia variegata)

Aphidecta obliterata

'Aphidecta obliterata' larve

Chilocorus bipustulatus

'Chilocorus bipustulatus' larve på einer

Chilocorus renipustulatus

'Chilocorus renipustulatus' larve

Exochomus quadripustulatus

'Exochomus quadripustulatus' larve

Hieroglyfmarihøne (Coccinella hieroglyphica)

Hieroglyfmarihøne larve (Coccinella hieroglyphica)

Scymnus sp.

'Scymnus sp.' larve

Sjakkbrettmarihønelarve (Propylea quaturodecimpunctata)

Sjakkbrettmarihøne (Propylea quaturodecimpunctata)

Smalmarihøne (Coccidula rufa)

Smalmarihøne finnes i tilknytning til våtmark med planten dunkjevle

Smalmarihøne larve (Coccidula rufa)

Stripet marihøne (Myzia oblongoguttata)

Stripet marihøne larve (Myzia oblongoguttata)

Vingeløs marihøne (Cynegetis impunctata)

Vingeløs marihøne larve (Cynegetis impunctata)

Øyeflekket marihøne (Anatis ocellata)

Øyeflekket marihøne larve (Anatis ocellata)

Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis) er svært variabel av utseende. Arten ble påvist i Norge i 2006, men den er uønsket i Norge da den utkonkurrerer andre arter. Siden den ble observert som tilfeldig blindpassasjer på importplanter i 2006, har en nå påvist at den har slått seg ned på Sagene i Oslo. Harlekinmarihøna har et stort sprednings- samt etableringspotensiale. Den kan om relativt kort tid bli en vanlig art i norsk fauna. Man frykter at utbredelse av harlekinmarihøna kan forringe artsmangfoldet. Påvirkningen kan også bli indirekte ved at noen av artene den spiser ville ha bidratt til pollinering.

Mange harlekinmarihøner (Harmonia axyridis), kan gjenkjennes ved at de vanligvis har et M- eller W-formet merke på halsskjoldet

Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis) med W-formet merke på halsskjoldet

Variant av harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)

Variant av harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)

Harlekinmarihøne larve (Harmonia axyridis) som spiser en av sin søsken

Foto ©  Guren Efferus & Gilles San Martin