Bøkebladlus
Phyllaphis fagi

Hvite ulldotter på undersiden av bøkeblader er et sikkert tegn på bøkebladlusangrep

Ved kraftige angrep kan lengdeveksten hemmes helt

Bøkebladlus overvinter som egg i knopper eller bark. Eggene klekkes ved bladutspring

Voksen bøkebladlus med vinger, klar til å fly til nye trær

Bladluskoloniene tiltrekker seg mange predatorer som blant annet marihøner, snylteveps, blomsterfluelarver og gulløyelarver. Alene har de lite å stille opp mot slike fiender

Både marihøner og særlig marihønelarver spiser mye bladlus

Larven av flere blomsterfluer er et rovdyr og spidder og suger opptil 100 bladlus i døgnet.

Gulløyer lever av pollen og nektar, mens larvene til flere arter kalles "bladlus løver". Grådige rovlarver som konsumerer store mengder bladlus og andre små insekter

Gulløye larve

Maur beskytter ofte bladluskoloniene i bytte mot honningdugg. Sukkervann eller honningfeller kan lokke de bort og åpne for bladluspredatorene

Bladlus er ofte det første skadedyret en fersk plantedyrker støter på, og det kan være fortvilende å se en bladluskoloni kjøre over avlingen. Generalist predatorene, særlig de med lang generasjonstid, kommer ofte noe seint i sesongen. Har man habitater for mat og vinteroverlevelse for disse så stiller de imidlertid opp tidligere. Jorddekker med organisk materiale, og generellt litt uryddige overvokste steder i hagen er gull for disse. Det gir både mat og vinterhusly. Er predatorkjedene til stede trenger man sjelden løfte en finger for å hamle opp med bladlus.

Jorddekke av halm i felt med elefanthvitløk. Godt vinterhabitat for mange rovinsekter

Foto ©  Guren Efferus og Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor