Skjoldlus
Coccoidea

Hornskjoldlus (Parthenolecanium corni) er å finne på både frukt- og nøttetrær

Hornskjoldlus

Skjoldlus på drueplante

Under et løsnet skjold, som alltid er en hunn, kan man finne hundrevis av egg

"Vandrelarver". Det er disse som er enklest å fjerne

Nymfe eller larve

Kommaskjoldlusen (Lepidosaphes ulmi) er en betydelig skadegjører på epler og pærer

Kommaskjoldlus

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor