Bringebærglassvinge
Pennisetia hylaeiformis

Larven lever på bringebær. Den bruker to år på utviklingen. Det første året borer den i rotstokkene, det andre året borer den seg oppover i de bærproduserende andreårsstenglene. Bladene på angrepne stengler visner og bærutviklingen stopper.

Foto ©  Guren Efferus