Krossvedglassvinge
Synanthedon andrenaeformis

Larven lever i greiner og stammer av korsved

Utflygningsåpning