Engglassvinge
Bembecia ichneumoniformi

Larven lever i røttene av ulike erteplanter, i første rekke tiriltunge, rundbelg og beinurt (Ononis).