Tistelsommerfugl
Vanessa cardui

Larvene av tistelsommerfugl lever på ulike tistelarter (Cirsium og Carduus) og kan også finnes på brennesle

Foto ©  Guren Efferus