Flere bilder av Tiriltunge
Tiriltunge

Tiriltunge - Lotus corniculatus

Navn Tiriltunge
Latinsk navn Lotus corniculatus
Familie Erteblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling SC
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Alle deler av planten er mildt giftig og inneholder blåsyre
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Nitrogenfikserer som blir ca 40 cm høy og 40 cm vid. Fin jorddekker som tåler litt fottrafikk. Den lager mengder av gule blomster på sommeren. Tiltrekker seg fordelaktige insekter. Vanlig viltvoksende på sør-, øst- og vestlandet. Ble tidligere dyrket som eng- og beiteplante. Hvilket var svært lurt, siden den er langt mer permanent jordforbedrer en kløverne når den først er etablert. Til tross for et mulig lite blåsyreinnhold er den visst nok ikke farlig for beitedyr som liker den svært godt.

Urtekildens Planteleksikon om Tiriltunge

Formering av tiriltunge

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer normalt etter 2-4 uker.

Stiklinger: Semimodne stilktuppstiklinger på seinsommeren.

Skadeinsekter og sykdommer på tiriltunge

Engglassvinge - Bembecia ichneumoniformis: Spredt på den sørlige delen av Østlandet og langs Sørlandskysten til Arendal. Larven lever i røttene av ulike erteplanter, i første rekke tiriltunge, rundbelg og beinurt (Ononis). Den overvintrer sannsynligvis bare én gang, og forpuppingen finner sted i mai-juni i et 5-7 cm langt underjordisk silkerør som strekker seg fra nederste del av rota opp til jordoverflaten. Åpningen er lukket med et vevd silkelokk.

Liten bloddråpesvermer, Seksflekket bloddråpesvermer, Skoghvitvinge, Stor bloddråpesvermer, Tiriltungeblåvinge, Tiriltungesmyger: Larvene lever som plantespisere på tiriltunge, seksflekket bloddråpesvermer sjeldnere på andre planter.