Stilktuppstikling

Stilktuppstikling av staude
Rockwool og vermiculitt fungerer bra som rotmedium for stilktuppstiklinger. Stiklinger fra vår- og forsommervekst har myk vekst og er svært skjøre og brekker hvis de bendes eller klemmes for hardt. De danner ofte røtter innen to uker. Seinsommerstiklinger tåler langt mer, men er sårbare for kuldeperioder tidlig på høsten. Seinsommerstiklinger bruker 4-8 uker på å danne røtter.

1. Velg vekst med tette og kraftige bladskudd. Kutt rett under et bladskudd 8-13 cm under tuppen av skuddet. Kutt av med kniv, ikke saks.

2. Putt i plastpose til de kan forbredes. Skjær av de nederste bladene med kniv.

3. Lag hull i rotmedium med en prikklepinne eller liknende og sett i stiklingene med de laveste bladparet rett over overflaten. Pakkvarsomt rundt stiklingen og vann. 4. Plasser i veksttunnel eller liknende som gir et miljø med høy luftfuktighet. De skal stå i gode lysforhold med en minimumstemperatur på 18°C.

5. Er stiklingene plantet i rockwool må de ikke fjernes fra rotmediet når de har dannet røtter men plantes om med rotmediet.

Stilktuppstikling av busker
Når materialet har modnet såpass at mykvedstiklinger eller grønnvedstiklinger ikke lenger kan taes har gjerne greinen vekst på tuppen som har materiale som er helt mykt midt på sommeren. Denne tuppen egner seg godt som stiklingsmateriale for mange bladfellende busker og noen eviggrønne busker. Disse bør da lages som knutepunktstiklinger siden mange arter ikke vil danne røtter som mellomknutepunktstiklinger. Kutt av 10 cm lang vekst og lag en stikling som for mykvedstikling av busk.

For mer info om stiklinger se under planteformering.