Fruktbarhet

Hvis planten bærer avlinger, så gis det her en indikasjon på plantens fruktbarhet eller fertilitet.

SF = Selvfertil. En plante bærer frukter av seg selv fordi den er selvbestøvende.
DSF = Delvis selvfertil. En plante bærer frukter av seg selv, men vil produsere flere - og vanligvis større - frukter hvis den kryss pollinerer med en annen plante. Denne planten må da være av en annen sort.
SS = Selvsteril. En plante i seg selv vil ikke bære frukter. Den må kryss pollinere med en annen sort.
H+H = Det er han- og hunnplanter, og begge trengs for å bære frukter (særbu). Vanligvis vil en hanplante være nok til å pollinere flere hunnplanter i nærheten.
TR = Triploid. Har ikke levedyktig pollen og kan derfor ikke bestøve andre sorter. Tilfelle for noen eplesorter, 3 sorter må derfor til om alle skal bestøves.