Spiselig/Medisinsk


1 = minimale bruksområder
2 = noe nyttig plante
3 = kan dyrkes som en standard avling
4 = svært nyttig plante
5 = stor verdi

Skalaen er subjektiv og for en stor del basert på Plants for a future sin rating som i noen tilfeller stemmer ganske dårlig