Skygge/sol preferanse

Indikerer lysvilkår en plante foretrekker og trives under. Det er viktig å merke seg at lenger nord med kjøligere sommere så kan planten foretrekke noe mere direkte sollys enn tegnet indikerer. Jordfuktighet har også en effekt på lystoleransen - planter tolererer mer sol i fuktigere jordsmonn.

= Foretrekker plass uten skygge
= Foretrekker litt skygge (ca 50% eller 4-5 timer med direkte sollys hver dag
= Foretrekker moderat skygge (ca 20% eller 1-2 timer med direkte sollys hver dag
= Foretrekker dyp skygge (ikke direkte sollys, men noe indirekte lys)