Herdighetssoner

Norge kan deles inn i plante-, herdighets- eller klimasoner fra H1 til H8. En plante i herdighetssone H8 kan plantes i alle soner, mens en plante i klimasone H3 kan plantes i sone H1 til og med sone H3. Vilkårene for vekst og overvintring varierer sterkt over små avstander med lokale variasjoner. Det vil f.eks være mulig å plante en H4 plante i H5 områder som har lune og varme vokseplasser, f.eks ved at mikroklimaet i hagen eller skoghagen er forbedret med jorddekkere og vindbrytere.Det er viktig å merke seg at herdighetssoneinndelingen bare er en indikator. For eksempel vil forskjellen mellom vinter- og sommertemperatur ha vel så mye og si for enkelte planter. Andre vekstvilkår kan av ulike grunner være utilstrekkelige slik at plantene ikke herdes tilstrekkelig til å overvintre.

Frøbehandling

Stratifisering:Mange typer frø trenger å blandes med et vått medium i en periode for å spire. Man kan for eksempel blande frøene med sand eller vermiculitt (Selges i skogshop)  i en lufttett pose (4 deler sand, 1 del frø) eller man kan plante de i fuktig jord (men ikke for fuktig, da råtner de) i pluggbrett og sette de til overvintring på et steg musene ikke får tak i dem. Varmestratifisering betyr at frøene bør holde romtemperatur: 15-20 grader. Mens kuldestratifisering betyr at frøene bør holde kjøleskaptemperatur: ca 5 grader. Begynner frøene å spire må de plantes umiddlebart.


Scarification: I mangel av et godt norsk ord. Dette er en metode som har til hensikt å mykne det harde skallet på visse frø. Den enkleste måten å gjøre dette på er å legge frøene i vann som holder 88 grader og la de stå i vannet i flere timer mens det avkjøles. Alternativet er å pusse frøene forsiktig med sandpapir.

ID: Ikke i dvale. Dette er frø som ikke trenger noen form for forhåndsbehandling
KS: Kuldestratifisering. Etterfulgt av antall uker. For eksempel KS8 = Kuldestratifiser i 8 uker
VS: Varmestratifisering. Etterfulgt av antall uker. For eksempel VS6 = Varmestratifiser i 6 uker
SC: Scarification

Noen frø trenger å varmestratifiseres før de kuldestratifiseres, VS12 + KS12 betyr da at frøene bør varmestratifiseres i 12 uker etterfulgt av 12 uker med kuldestratifisering.

Ektotrof eller Endotrof

Nåletrær og hardvedtrær danner hovedsaklig mykorrhiza med ektomykhorrhiza (ektotrofe), mens mykvedtrær, busker, stauder, grønnsaker og årlige planter hovedsaklig danner mykorrhiza med endomykorrhizaer (endotrofe).

Når trær er ektotrofe er de ofte ektotrofe med spesialister - da oppgis hva de er ektotrofe med

Spiselig/Medisinsk


1 = minimale bruksområder
2 = noe nyttig plante
3 = kan dyrkes som en standard avling
4 = svært nyttig plante
5 = stor verdi

Skalaen er subjektiv og for en stor del basert på Plants for a future sin rating som i noen tilfeller stemmer ganske dårlig

Ytelsesevne

Ytelsesevnerangeringen er ment å være en indikasjon på hvor godt en plante yter i en skoghage, på hvor bra den vokser og gir avlinger.

1 = noe bra
2 = bra
3 = svært bra
4 = utmerket

Jorddekkende egenskap

En rangering for stauder og andre lave planter. Rangeringen er ment å gi en indikasjon på hvor tett planten dekker jorda og hvor bra den holder ugress borte.

x = uegnet som jorddekker
1 = noe bra jorddekker - trenger trolig endel luking på vår og sommer
2 = bra jorddekker - kan trenge noe stedvis luking, særlig på våren
3 = svært god jorddekker - holder ugress borte

Jordsmonn

= Foretrekker veldrenert jord
= Foretrekker noe fuktig jord
= Foretrekker våt jord

Skygge/sol preferanse

Indikerer lysvilkår en plante foretrekker og trives under. Det er viktig å merke seg at lenger nord med kjøligere sommere så kan planten foretrekke noe mere direkte sollys enn tegnet indikerer. Jordfuktighet har også en effekt på lystoleransen - planter tolererer mer sol i fuktigere jordsmonn.

= Foretrekker plass uten skygge
= Foretrekker litt skygge (ca 50% eller 4-5 timer med direkte sollys hver dag
= Foretrekker moderat skygge (ca 20% eller 1-2 timer med direkte sollys hver dag
= Foretrekker dyp skygge (ikke direkte sollys, men noe indirekte lys)

Skygge/sol toleranse

Indikerer hvor mye skygge en plante kan vokse og trives under. Jo lenger nord, jo mindre skygge tolerer en plante

= Tolerer ikke skygge
= Tolererer litt skygge (ca 50% eller 4-5 timer med direkte sollys hver dag
= Tolererer moderat skygge (ca 20% eller 1-2 timer med direkte sollys hver dag
= Tolerer dyp skygge (ikke direkte sollys, men noe indirekte lys)
= Tolerer dyp skygge under eviggrønne busker og trær

Fruktbarhet

Hvis planten bærer avlinger, så gis det her en indikasjon på plantens fruktbarhet eller fertilitet.

SF = Selvfertil. En plante bærer frukter av seg selv fordi den er selvbestøvende.
DSF = Delvis selvfertil. En plante bærer frukter av seg selv, men vil produsere flere - og vanligvis større - frukter hvis den kryss pollinerer med en annen plante. Denne planten må da være av en annen sort.
SS = Selvsteril. En plante i seg selv vil ikke bære frukter. Den må kryss pollinere med en annen sort.
H+H = Det er han- og hunnplanter, og begge trengs for å bære frukter. Vanligvis vil en hanplante være nok til å pollinere flere hunnplanter i nærheten