Skygge/sol toleranse

Indikerer hvor mye skygge en plante kan vokse og trives under. Jo lenger nord, jo mindre skygge tolerer en plante

= Tolerer ikke skygge
= Tolererer litt skygge (ca 50% eller 4-5 timer med direkte sollys hver dag
= Tolererer moderat skygge (ca 20% eller 1-2 timer med direkte sollys hver dag
= Tolerer dyp skygge (ikke direkte sollys, men noe indirekte lys)
= Tolerer dyp skygge under eviggrønne busker og trær