Perikumrust
Melampsora hypericorum

Man kan tydelig se rustputene etter perikumrust på undersiden av bladene

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor